Spelsajten Ninja Casino har förlorat sin svenska spellicens och får inte längre bedriva spelverksamhet på den svenska marknaden. Beslutet fattades av Spelinspektionen, som bedömer att företaget SafeEnt, som driver casinot, inte följt rådande lagstiftning.

Bristfälligt konsumentskydd

Anklagelserna handlar till stor del om att SafeEnt inte vidtagit de åtgärder som lagen kräver för att skydda konsumenten. Bland annat har man gjort det möjligt för kunder att spela för större belopp än vad de satt som spelgränser. Dessutom har casinot undgått att kontakta kunderna och försöka åtgärda problemet. Eftersom den svenska spellagen kräver att alla kunder sätter en spelgräns som de sedan inte får överstiga bedöms det som ytterst allvarligt att Ninja Casino gjort det möjligt att kringgå regeln.

Andra brister

Online casinot har även bjudit på fler bonusar än vad lagen tillåter och erbjudit lotterier som inte täcks av spellicensen. Spelinspektionen bedömer också att SafeEnt inte vidtagit de åtgärder som krävs för att förhindra penningtvätt. Den sammanlagda bedömningen är att SafeEnt inte har förstått betydande delar av den rådande spellagstiftningen.

Ninja Casino stämt av KO

I december 2018 stämdes Ninja Casino av Konsumentombudsmannen, KO. Motiveringen var att casinot använde sig av olämplig marknadsföring som stred mot lagen. SafeEnt fick redan då en möjlighet att förbättra sin verksamhet för att uppfylla samtliga krav, men enligt Spelinspektionen har de vidtagna åtgärderna inte varit tillräckliga.

SafeEnt förlorar spellicens

SafeEnt har nu stängt ner Ninja Casinos svenska hemsida och uppger att ”mer information kommer inom kort”. Även spelsajten Spellandet.com, som också drivs av SafeEnt, är nere. Där står det däremot att det sker en renovering av spelsajen.

Företaget är dotterbolag till Global Gaming 555, som är ett börsnoterat bolag. Exakt vilken konsekvens den förlorade spellicensen kommer att få på längre sikt är oklart. Däremot råder det redan nu ett handelsstopp på bolagets värdepapper.

Starka reaktioner

Spelbolagen och deras reklamer har varit ett stort ämne för debatt under senare år. Framförallt sedan den svenska spellicensen infördes i början av januari har åsikterna kring nätcasinon varit många och varierade. Skandalen kring Ninja Casino kan därför resultera i ännu större diskussioner.

Tillbakadragandet av företagets spellicens är dessutom det allra första i Sverige. Sedan den nya spellagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2019 är Ninja Casino det första casinot som blivit bestraffat på det här viset. På Spelinspektionen hoppas man att åtgärden även uppmärksammas av andra nätcasinon, som förhoppningsvis kommer att vara mer noggranna med att följa
Spelinspektionens krav.